STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VNĐ) Số lượng Xóa Thành tiền (VNĐ)
1 Ngưu Hoàng Thanh Tâm Hoàn Chữ Xanh 34 0 1 Xóa 0
2 An Cung Rùa Vàng Thuốc Điều Trị Bệnh Tai Biến, Đột Qụy Não 2 0 1 Xóa 0
  Tổng cộng 0An cung ngưu hoàng hoànan cung ngưu hoàn hàn quốc, an cung ngưu hoàng hoàn rùa vàng,