STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá (VNĐ) Số lượng Xóa Thành tiền (VNĐ)
1 An Cung Rùa Vàng Thuốc Điều Trị Bệnh Tai Biến, Đột Qụy Não 2 3.600.000 1 Xóa 3.600.000
  Tổng cộng 3.600.000An cung ngưu hoàng hoànan cung ngưu hoàn hàn quốc, an cung ngưu hoàng hoàn rùa vàng,